Kontakt

Zakład Obuwia MAN-FASHION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Główna 11 A
76-251 Łosino

 

tel./fax (059) 842 96 70
tel. (059) 842 96 71
tel. (059) 842 97 17
tel. (059) 842 96 14 

e-mail: biuro@manfashion.com.pl

  

NIP 839-27-91-695
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000082022
kapitał zakładowy 1.500.000